Cienie w Materialize.

Cienie w materialize tworzy się z wykorzystaniem klasy z-depth, dodając liczbę od 1-5, która odpowiada za głębię tego efektu.
Poniżej prosty przykład:

class="z-depth-1"

class="z-depth-2"

class="z-depth-3"

class="z-depth-4"

class="z-depth-5"

  <div class="col s12 m2">
   <p class="z-depth-1">z-depth-1</p>
  </div>
  <div class="col s12 m2">
   <p class="z-depth-2">z-depth-2</p>
  </div>
  <div class="col s12 m2">
   <p class="z-depth-3">z-depth-3</p>
  </div>
  <div class="col s12 m2">
   <p class="z-depth-4">z-depth-4</p>
  </div>
  <div class="col s12 m2">
   <p class="z-depth-5">z-depth-5</p>
  </div>


Zobacz również: