Wyrównanie w Materialize.

Wyrównanie w materialize tworzy się w prosty sposób z wykorzystaniem klasy align, oraz left, right, center.
Poniżej prosty przykład:

Wyrównanie do lewej.
Wyrównanie do prawej.
Wyrównanie do środka.
 <div>
  <h5 class="left-align">Wyrównanie do lewej.</h5>
 </div>
 <div>
  <h5 class="right-align">Wyrównanie do prawej.</h5>
 </div>
 <div>
  <h5 class="center-align">Wyrównanie do środka.</h5>
 </div>


Zobacz również: