Budowa stopki strony.

Stronę zakończymy prostą stopką, czyli footerem z kilkoma odnośnikami i copyright tekstem, jak zwykle poniżej kod, oraz już gotowy efekt:

<!-- footer -->
    <footer class="page-footer teal lighten-2">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col l6 s12">
            <h5 class="white-text">Stopka</h5>
            <p class="grey-text text-lighten-4">Wpisz tu swoją dowolną treść.</p>
          </div>
          <div class="col l4 offset-l2 s12">
            <h5 class="white-text">Linki</h5>
            <ul>
             <li><a class="grey-text text-lighten-3" href="#!">Menu 1</a></li>
             <li><a class="grey-text text-lighten-3" href="#!">Menu 2</a></li>
             <li><a class="grey-text text-lighten-3" href="#!">Menu 3</a></li>
             <li><a class="grey-text text-lighten-3" href="#!">Menu 4</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
        <div class="footer-copyright">
          <div class="container">
            Twój Copyright Tekst© 2016 
          <div>
        </div>
    </footer>
    Zobacz również: