Pierwsza aplikacja.

Na początek stwórzmy trzy pliki widoków.
Widoki tworzymy w folderze application\view.
Pierwszy plik nazwijmy header.php w którym umieszczamy prosty header html plus w zmiennej $title przekazujemy nazwę strony z kontrolera (o czym później):

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title><?= $title ?></title>
  </head>
  <body>

Drugim plikiem będzie content.php w którym umieszczamy:

  <section>
    <p>Hello World!!</p>
  </section>

Trzecim plikiem będzie footer.php, czyli stopka w którym umieszczamy:

  <footer>
     Copyright © 2019
  </footer>
  </body>
  </html>

Jak połączyć i wyświetlić stworzone widoki?
Zaczniemy od stworzenia kontrolera (zaczynamy z dużej litery) App.php w folderze application\controllers:

  <?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

    class App extends CI_Controller {

      public function __construct(){
        parent::__construct();
      }
      public function index(){
        $data['title'] = 'Tytuł strony.';
        $this->load->view('header', $data);
        $this->load->view('content');
        $this->load->view('footer');
      }
    }

Stworzyliśmy kontroler App w którym przekazujmy za pomocą $data tytuł strony do widoku aplikacji (do header.php).
Na koniec musimy określić routing URI (adres URL pod którym będą się wyświetlać widoki aplikacji, określone w kontrolerze) czyli dodajemy zmieniamy podstawowy kontroler w pliku routes.php application\config

  $route['default_controller'] = 'App';

W ten sposób po wejściu w bazowy URL zobaczymy stworzone wcześniej widoki.

(Kliknij plus poniżej, aby przejść dalej)

Skrypty - Pierwsza aplikacja, integracja, formularze.
Pierwszy projekt, integracja z Bootstrapem, formularz kontaktowy.
keyboard_arrow_down
Stworzenie pierwszej, prostej aplikacji z trzema widokami i kontrolerem. add
Integracja z popularnym frameworkiem css Bootstrap. add
Formularz kontaktowy z walidacją pól. add