Logowanie i rejestracja - Model.

Tworzymy model User_model w folderze application\models w nim zawieramy analogiczne funkcje, które w zależności od potrzeb, umieszczają (post), lub pobierają (get) dane z bazy danych.


  <?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

  class User_model extends CI_Model {

    public function register($enc_password){

      $data = array(
        'name' => $this->input->post('name'),
        'email' => $this->input->post('email'),
        'username' => $this->input->post('username'),
        'password' => $enc_password
      );
      return $this->db->insert('users', $data);
    }

    public function login($username, $password){
      $this->db->where('username', $username);
      $this->db->where('password', $password);

      $result = $this->db->get('users');

      if($result->num_rows() == 1){
        return $result->row(0)->id;
      } else {
        return false;
      }
    }

    public function check_username_exists($username){
      $query = $this->db->get_where('users', array('username' => $username));
      if(empty($query->row_array())){
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    }

    public function check_email_exists($email){
      $query = $this->db->get_where('users', array('email' => $email));
      if(empty($query->row_array())){
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    }

  }
      

(Kliknij plus poniżej, aby przejść dalej)

Logowanie i rejestracja.
Czyli jak stworzyć podstawowy system logowania i rejestracji w frameworku Codeigniter.
keyboard_arrow_down
Stworzenie bazy danych i tabeli users. add
Stworzenie kontrolera, fukcji logowania i rejestracji, oraz reguł walidacji. add
Stworzenie modelu i wymiana informacji z bazą danych. add
Stworzenie części wizualnej, czyli widoków. add