Instalacja - Klasy pomocnicze, biblioteki.

Biblioteki i klasy pomocnicze w CodeIgniter są bardzo przydatne i niewątpliwie warto je stosować, aby usprawnić pracę z frameworkiem.
Ich użycia nie trzeba definiować za każdym razem w konstruktorze kontrolera, można ładować je automatycznie, określając ich użycie w pliku autoload.php znajdującym się w application\config W linii 61 określamy, które biblioteki załadować:

$autoload['libraries'] = array('form_validation','mail', 'session', 'pagination', 'security');

Z najbardziej pomocnych można wyróżnić:
"form_validation" - która sprawdza zawartość formularzy i sprawdza dane w nim wprowadzone.
"mail" - wysyłanie wiadomości e-mail, za pomocą Sendmail, SMTP i innych.
"session" - pozwala utrzymywać "stan" użytkowników i śledzić ich aktywności podczas gdy korzystają z aplikacji, ale również obsługuje "flashdata" co mozna wykorzystać do tworzenia wiadomości w formularzach.
"security" - zawiera metody dzięki którym aplikacja będzie bezpieczna, czyli zapobieganie atakom XSS, CSRF, sanityzacja danych itp.
" pagination" - służy do dzielenia treści.

Klasy pomocnicze (Helpers) można umieścić w linii 92:

$autoload['helper'] = array('url', 'form','text','security');

"url" - pozwala na przekazanie URL strony , który określiliśmy w pliku config.php linia 26, czyli:

$config['base_url'] = 'http://localhost/projekt/';

Ponadto korzystając z przydatnej fukcji base_url() możemy dodać jako parametr ścieżkę dostępu do innych podstron, plików itp.
Prosty przykłąd zastosowania:

<a href="<?php echo base_url('kontakt'); ?>">Kontakt</a>

Daje nam finalnie link z bazowym adresem URL plus końcówkę "kontakt" czyli finalnie: http://localhost/projekt/kontakt

"email" - sprawdzenie adresu e-mail.
"form" - zawiera fukcje pomocne przy tworzeniu formularzy.
"security" - podobnie jak biblioteka o tej samej nazwie zwiększa bezpieczeństwo aplikacji.
"text" - pozwala na pracę z danymi tekstowymi.
Nie są to oczywiście wszystkie, najbardziej popularne przy tworzeniu podstawowej aplikacji.

(Kliknij plus poniżej aby przejść do następnego działu)

Skrypty - Pierwsza aplikacja, integracja, formularze.
Pierwszy projekt, integracja z Bootstrapem, formularz kontaktowy.
keyboard_arrow_down
Stworzenie pierwszej, prostej aplikacji z trzema widokami i kontrolerem. add
Integracja z popularnym frameworkiem css Bootstrap. add
Formularz kontaktowy z walidacją pól. add