Logowanie i rejestracja - Baza danych.

Stworzenie systemu logowania i rejestracji zaczniemy od bazy danych i tabeli 'users', bazę możemy stworzyć poprzez XAMPP - phpMyAdmin, ale oczywiście mozna użyć innych narzędzi.


  CREATE TABLE `users` (
   `id` int(11) NOT NULL,
   `name` varchar(255) NOT NULL,
   `email` varchar(255) NOT NULL,
   `username` varchar(255) NOT NULL,
   `password` varchar(255) NOT NULL,
   `register_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
  ALTER TABLE `users`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
  ALTER TABLE `users`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;
    

Ustawienia bazy w Codeigniter znajdują się w folderze application\config\database.php tam musimy ustalić jej nazwę, użytkownika i hasło.

W katalogu application\config\routes.php ustalamy routing logowania i rejestracji.


  $route['register'] = 'users/register';
  $route['login'] = 'users/login';
      

(Kliknij plus poniżej, aby przejść dalej)

Logowanie i rejestracja.
Czyli jak stworzyć podstawowy system logowania i rejestracji w frameworku Codeigniter.
keyboard_arrow_down
Stworzenie bazy danych i tabeli users. add
Stworzenie kontrolera, fukcji logowania i rejestracji, oraz reguł walidacji. add
Stworzenie modelu i wymiana informacji z bazą danych. add
Stworzenie części wizualnej, czyli widoków. add